חברה בע"מ

שרון שי – רואה חשבון

לפתוח חברה בע"מ

מה היא חברה בע"מ?

חברה בע"מ הינה ישות משפטית עצמאית ונפרדת, הפועלת בהתאם לשיקולים עסקיים, וזאת, על מנת להפיק רווחים בגין פעילותה.
בחברה עשוי גם להיות עובד יחיד שהוא הבעלים היחיד של החברה.
בחברות המוגדרות כ"חברות בע"מ" (בעירבון מוגבל) בעליהן של החברות (כלומר, בעלי המניות שלהן) אינם נחשבים לאחראים לחובותיהן, ולכן, למעט מקרים מיוחדים, לא ניתן לתבוע אותם בגין עוולות שביצעה החברה.
על פי החוק, כל אדם רשאי לייסד חברה בע"מ, וזאת, כל עוד מטרותיה אינן נוגדות את החוק, אינן בלתי מוסריות ואינן נוגדות את תקנות הציבור. מטרות החברה מוגדרות מראש, ונרשמות במסמך רישום החברה אצל רשם החברות.

כיצד מקימים חברה בע"מ?

יש להגיש מסמכים מתאימים לרשם החברות במשרד המשפטים.
לפני שמגישים את המסמכים חובה להחליט על שם לחברה*.
כמו כן לרשום תקנון לחברה**.
כל ההתנהלות מול רשם החברות במשרד המשפטים נעשית ע"י ליווי של עו"ד.

*רצוי לחשוב על מספר שמות כאופציה ישנם מקרים בהם רשם החברות פוסל שם מסוים.
**יש אופציה לבחור להתנהל לפי תקנון מצוי או לשנות בו מספר סעיפים.

אילו חובות מוטלות על חברה פרטית?

  • רישום אצל רשם החברות.
  • תשלום אגרת הרישום ובתשלום האגרה השנתית.
  • הגשת דוחות שנתיים לרשם החברות.
  • מחויבת בדיווח על כל שינוי הנוגע לפעילותה, מיקומה או הרכבה.
  • מינוי רואה חשבון המבקר את פעילותה הכספי.
  • מחויבת בתקנון שדינו כדין חוזה בין החברה לבין בעלי המניות שלה ואף בינם לבין עצמם

לפרטים נוספים ולקביעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות ניתן ליצור קשר עם משרד רואה חשבון לעסקים שרון שי