החובות המוטלות עליכם בתור בעלי עסק

שרון שי – רואה חשבון

עוסק פטור הוא עצמאי שסכום מחזור עסקאותיו השנתי נמוך ממה שמוגדר כ"סכום הקובע" המתעדכן אחת לשנה (נכון ל-2020 – גובה הסכום הקובע עומד על 100,491 ש"ח). צורת התאגדות זו נחשבת הזולה ביותר מבחינת עלויות התפעול החשבונאיות. למידע נוסף בנושא ייעוץ כלכלי לעסקים ללא התחייבות צרו קשר עוד היום.

אילו חובות מוטלות על עוסק פטור?

  • פתיחת תיק ברשויות המע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.
  • הגשת הצהרה על היקף העסקאות בשנה קלנדרית החולפת למע"מ – ההצהרה מוגשת מספר חודשים לאחר תום שנה קלנדרית בגין הכנסות מינואר עד דצמבר.
  • הגשת דוח שנתי למס הכנסה בגין הכנסותיו כולל דוח רווח והפסד כמסמך נלווה.
  • הגשת דוח שנתי לביטוח לאומי (הדוח שהוגש למס הכנסה)

אילו פעולות אינן ניתנות לביצוע על ידי עוסק פטור?

  • הוצאת חשבוניות מס – על העוסק הפטור להוציא קבלה, שעשויה להיות מלווה, לנוחותו, בחשבונית עסקה או בדרישת תשלום.
  • ניכוי מס התשומות (מע"מ) הנכלל בחשבוניות מס שהוצאו עבורו. תחת זאת, סכומי המע"מ שבעל העוסק הפטור שילם לספק מהווה חלק מהוצאות לצורכי מס ההכנסה.

עוסק פטור? חשוב שתדע:

  • עוסק פטור נחשב כפטור מתשלום מע"מ בגין עסקאותיו לכן אינו נדרש להגיש דוחות חודשיים לרשויות המע"מ.
  • העוסקים במקצוע חופשי (לדוגמא: הנהלת חשבונות, אדריכלות, רפואה מתווך וכד'), מחויבים להירשם כעוסקים מורשים, וזאת, ללא קשר לגובה סכום מחזור עסקאותיהם השנתי.
  • עוסק פטור שבמהלך השנה גובה סך עסקאותיו עלה על הסכום הקובע, מחויב לגשת לסניף מע"מ האזורי במקום מגוריו על מנת לשנות את מעמדו ל ״עוסק מורשה״.

לכל מבנה עסקי היתרונות והחסרונות שלו וישנה חשיבות רבה בבחירת המודל הנכון עבור העסק שלכם. לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרד רואה חשבון לעסקים שרון שי המתמחה בתחום ואף להיעזר במילוי המסמכים הנדרשים ובפתיחת התיקים ברשויות המתאימות.

 

 

תפריט נגישות